Hvad er klikkertræning?

clicker trainingHelt naturligt vil alle individer, uanset hvilken race der er tale om, gentage de handlinger som de har fundet ud af bedst kan betale sig for dem. Dette gør sig ligeledes gældende for hunde, som derfor vil udføre de handlinger, som de har lært at de får et positivt resultat ud af. Dette er udgangspunktet for det som kaldes for klikkertræning.

Principperne bag klikkertræning

Principperne der ligger bag klikkertræning, kan spores tilbage til 1960’erne, hvor metoderne blev udviklet i forbindelse med træning af både spækhuggere og delfiner i SeaWorld i USA. Man indså på dette tidspunkt, at man ikke kan tvinge dyr til at adlyde en, og man arbejdede i stedet med at belønne dyrene, når de udførte bestemte handlinger som man ønskede. Man indså med tiden, at det næsten var de fleste arter af dyr, som man kunne træne ved hjælp af principperne bag klikkertræning.

Et klik benyttes til at afslutte en given øvelse eller handling, og skal altid medføre en belønning, selv hvis man kommer til at klikke ved en fejl. På denne måde sørger man for at hunden altid er samarbejdsvillig, og aldrig føler sig hverken snydt eller presset til træningen. Det helt essentielle er at hunden skal bevare initiativet og lysten til at udføre træningen. Derfor skal man heller aldrig irettesætte den under en øvelse. Hunden får dermed indlært øvelserne på en konstruktiv måde, hvor dens motivation altid er i top.

Hvorfor bruge klikkertræning?

Det er vigtigt at nævne at det ikke er klikkeren, som er det essentielle i træningen. I stedet er det vigtigste måden som man vælger at træne på. Klikkerlyden er blot et signal til hunden om, at den har udført en rigtig handling. Klikkeren kan således i princippet erstattes af et hvilket som helst andet redskab, der kan signalere til hunden, at den udfører en god handling.