Hvordan starter man en hundekennel?

dog kennelIfølge hundeloven kræver det en skriftlig tilladelse fra det lokale politi, før man kan få lov til at drive handel med, eller opdræt af hunde, uanset hvilken race der er tale om. Mange mennesker vil herefter stille sig selv spørgsmål såsom, hvordan man får fat i den givne tilladelse, hvilken kontrol der følger med tilladelsen, og hvilke krav der findes, før man kan komme i betragtning til denne tilladelse. Dette er nogle af de spørgsmål, der forsøges besvaret i løbet af dette indlæg.

Først og fremmest er det vigtigt at nævne, at både besiddelse såvel som avl af bestemte hunderacer er helt forbudt i Danmark, og det derfor ikke er muligt at opnå tilladelse til dette. Her kan blandt andet nævnes hunderacen Pitbull Terrier.

Erhvervsmæssig handel med hunde

Hvornår er der tale om erhvervsmæssig handel med hunde? Ifølge hundeloven finder dette sted, når man årligt avler mere end tre kuld hvalpe, der stammer fra tre eller flere forskellige tæver. Derudover er erhvervsmæssig handel ligeledes, når man køber hunde med henblik på senere at sælge dem videre. Får at opnå en tilladelse til denne form for handel, skal man henvende sig til politiet. Ansøgningen skal blandt andet have oplysninger omkring, hvor mange hunde som findes i virksomheden, samt hvordan virksomhedens lokaler er indrettet.

Hvilke krav er gældende i forbindelse med erhvervsmæssig handel?

For at man kan få godkendt sin ansøgning kræver det først og fremmest en besigtigelse af virksomheden. For at denne kan godkendes, er der en række generelle krav, som skal være overholdt:
* Lokalerne skal være hygiejniske og skal være indrettet således, at der er adgang til rindende vand.
* Der skal være et adskilt rum, hvor syge eller skadede hunde kan placeres.
* Hundenes bokse skal have mål, så de opfylder og tilgodeser dyrenes behov, og ikke hindrer deres frie bevægelse og udfoldelse.